свържете се с нас: +359 2 488 14 10, 0999 888 001, e-mail: office@rogel.biz

Продуктите са защитени със Световни регистрация на дизайн и патенти.
Нашата политика на непрекъснато развитие означава, че тази спесификация може да бъде променяна без предварително предупреждение и някои продукти могат да бъдат спрени от производство. Продуктите не се изпращат, докато не са изцяло платени на представителя за България и на Duck Island Limited.                           
Актуалните цветове и вид на изделията могат леко да се различават от тези, които са показани тук. Представител на Duck Island Limited за България е Рогел ЕООД.

Условия за Поръчка, Доставка и Връщане

Настоящият сайт предлага от Продавача – Представителя на Duck Island Limited, UK за България – Рогел ЕООД и г-жа Лида Роглева , продуктите на Duck Island Ltd. на Клиента – всеки посетител на сайта, регистриран в него и заявил и заплатил продукти от него.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Съгласно ЗЗП Продавачът е длъжен и предоставя на Купувача свободно следнта информация:
1.1. Името и адресът са: Рогел ЕООД, гр. София 1324, жк. Люлин 8, ул. „Гоце Делчев“ № 57А, Офис 6, ЕИК 831276766
1.2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в „Каталога“ на страницата за представяне на всеки продукт. Описанията и визията на продуктите са приблизителни и някои разлики не могат да представляват основание за отказ от продуктите. Продавачът си запазва правото да промени спесификацията на някоя от Стоките (продуктите) и да спре (преустанови) някоя от тях без предизвестие.
1.3. Цената на стоките е изписана с ВКЛЮЧЕНО ДДС на страницата за представяне на всеки продукт. В кошницата се изписва стойността на ДДС за цялата покупка.
1.4. Стойността на транспортните разходи за доставка са ориентировъчни и се посочват окончателно при потвърждаването на поръчката на Клиента.
1.5. Продавачът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
1.6. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА
1.7. Купувачът (Клиентът) като Потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и те са във вида, в който са поучени и по условията на чл. 55 от ЗЗП. Стоката се изпраща обратно на Продавача за смекта на Купувача (Клиента), а той възстановява направените от Клиента разходи за заплащане на стоката и доставката и.


ОБЩИ УКАЗАНИЯ и УСЛОВИЯ
Продуктите от сайта могат да се разгледат в „Каталог“ с техните подробни технически описания и външен вид.
Продуктите от сайта могат да се поръчат след регистрация чрез бутона „Вход“. Разглеждането на „Каталог“ след регистрация (с Потребителско име и Парола) и вход в Потребителското меню на сайта дава възможност за поръчка на всички продукти, представени в него.
Разглеждането на „Кошницата“ дава възможност за промени в конкретната поръчка и за нейното окончателно оформяне, както и да видите всичките си предишни поръчки и тяхното състояние.
През „Потребителското меню“, „Кошницата“ и „Моя профил“ се задават и променят настройки, които касаят:
Информация за доставка
Информация за Клиента
Клиентът може да направи поръчка и директно на нашите телефони и на посочения e-mail адрес.
Поръчаните продукти се получават директно от нашя офис (склад) или с куриерска доставка (Ние работим с фирма D&D Express).
Срока на доставката е от 3 до 21 работни дни. Забавянето на доставката не е от съществено значение и не е основание за отказ на Клиента от нейното получаване, ако е в разумни граници. Продавачът може да укаже по-дълъг срок на доставка на някои продукти в потвърдената поръчка, които в момента на поръчката са изчерпани от основния склад.
Стойността на доставката се изчислява приблизително на база калкулатор на страницата на куриера. Възможна е малка разлика в цената на доставката, Клиента ще получи точната стойност в потвърждението на неговата поръчка.
Заплащането става по банков път или с наложен платеж черз куриера. Продавача си запазва правото да добавя и други начини на разплащане.

РЕКЛАМАЦИИ и ГАРАНЦИИ
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.
Всички рекламации по дефекти от транспорта и доставката, както и рекламации за недоставени стоки се оформят в момента на доставката в писмен вид с представителя на Куриерската фирма (Протокол). Продавачът има задължението да замени дефектните продукти и да достави липсващите, но само при надлежно оформена с Куриера (Доставчика) рекламация (Протокол), която той също получава (по факс или електронна поща) от Клиента в двудневен срок от събитието.
Гаранционният срок на всички продукти е 12 месеца след началото на тяхната употреба и 36 месеца при парвилно съхранение.

Всеки Клиент, регистриран на сайта и поръчал стоки от него, смятаме че е запознат с настоящите УСЛОВИЯ и УКАЗАНИЯ и е съгласен да ги спазва.